RIMG0042.JPG
Mr. Van

bvisgood 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

恭喜錄取 國立臺北大學-會計學系

bvisgood 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

DSC01288.JPG

bvisgood 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

AEGON+Championship+Day+Seven+rMbTslDB8gal.jpg
謝謝yitta的翻譯

bvisgood 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

好多人心得前都一首歌 那我也來一下好了

bvisgood 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

bvisgood 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

這篇算是至少拖搞半年以上

bvisgood 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 

bvisgood 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

bvisgood 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

內有萌點?! XDD

bvisgood 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

bvisgood 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

是什麼東西讓數字版隱版呢?

bvisgood 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()